Arhiva o djelatnicima Škole

Ovdje se nalaze popisi članova uprave, učitelja i tehničkog osoblja

Mnogi izrazi koji se u ovim dokumentima koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

OŠ Hodošan postupa u skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016.

te su za početak s ove stranice uklonjeni svi popisi osim aktualne školske godine

 

Popis djelatnika školske 2020./21. godine