Dani kruha i zahvalnosti za plodove polja u PŠ Palinovec

Obilježen Europski dan jezika
7. listopada 2021.
Naša državna reprezentativka Ivana Pozderec
12. listopada 2021.

Dani kruha i zahvalnosti za plodove polja u PŠ Palinovec

  1. listopada obilježili smo Dane kruha. Vjeroučiteljica je pokazala prezentaciju kako se nekad sijala, žela i mljela pšenica, te kako se pekao kruh u krušnoj peći. Drugi i četvrti razred prikazao je scensku igru Od zrna do stola, a prvi i treći su pjevali Mlin na vodi i plesali pjesmu Mlinar. Učenici su čitali i radove koje su napisali na vjeronauku. Na kraju smo blagovali perec koji je ispekla naša teta kuharica.

Učenici i učiteljice PŠ Palinovec