Energetska obnova zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škole Hodošan

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škole Hodošan na adresi Ulica Braće Radića 2/A, Hodošan (KK.04.2.1.04.0533)

Opis projekta:

Projekt je usmjeren je na energetsku obnovu zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škole Hodošan kojom će se postići energetske uštede, tj. smanjiti će se potrošnja energije u objektu.

Projekt energetske obnove financiran je putem javnog poziva 4c1.4 gdje ukupna vrijednost projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 5.073.734,41 kn, što osim radova na energetskoj obnovi uključuje i izradu glavnog projekta energetske obnove, stručni nadzor građenja, izradu energetskog certifikata nakon obnove, troškove promidžbe i vidljivosti te usluge vođenja projekta.

Ciljnu skupinu projekta čine zaposlenici i učenici Osnovne škole Hodošan te predstavnici drugih odgojno-obrazovnih ustanova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha ovog projekta je rješavanje problema velike potrošnje energije energetskom obnovom zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škole Hodošan.

Sukladno glavnom projektu realizirane su sljedeće mjere:

GRAĐEVINSKI RADOVI

U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti izvedeni su sljedeći radovi na rekonstrukciji vanjske ovojnice:

  1. rekonstrukcije vanjskih zidova pročelja (toplinska izolacija 14 cm mineralne vune)
  2. rekonstrukcije krova iznad grijanog prostora – spojni hodnik i sportska dvorana (toplinska izolacija 16 cm mineralne vune)
  3. rekonstrukcije stropova prema negrijanom tavanu – zgrada škole (toplinska izolacija 20 cm mineralne vune)
  4. demontaža postojeće vanjske stolarije i montaža (ugradnja) nove vanjske stolarije

HORIZONTALNE MJERE

Ovim projektom izvedena je kosa podizna platforma na glavnom unutarnjem stubištu s parkiranjem bočno uz zid stubišta u prizemlju (180°).

STROJARSKI RADOVI

Umjesto postojećih plinskih toplovodnih kotlova, snage 2x147kW=294 kW, ugradio se novi plinski kondenzacijski kotao učina 100 kW i dizalice topline zrak/voda učina 38 kW, pri čemu dizalica topline primarno radi pri vanjskim temperaturama većim od 8°C, dok plinski kondenzacijski kotao radi pri vanjskim temperaturama manjim od 8°C.

Također, izvedena je zamjena ostale opreme u kotlovnicama: ugradnja visoko učinkovitih cirkulacijskih crpki, ventila za hidrauličko balansiranje krugova grijanja, ugradnja sustava automatske regulacije vođene vanjskim uvjetima.

ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA

Ovim projektom izvedena je zamjena kompletne opće rasvjete na objektu novim LED svjetiljkama.

Izveden je sustav automatskog prikupljanja podataka s mjernih uređaja potrošnje električne energije, toplinske energije, plina i vode te automatski prijenos podataka u središnji ISGE sustav.

Radovima iz glavnog projekta godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke smanjuje se za 121.539,13 kWh/a, odnosno za 54,81 %. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosila je QHnd = 221.752,34 kWh/a, a nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd = 100.213,21 kWh/a.

Prema proračunu godišnje potrebne toplinske energije nakon provedbe energetske obnove zgrada škole prelazi iz energetskog razreda D u energetski razredu B dok zgrada sportske školske dvorane prelazi iz energetskog razreda D u energetski razred C.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU:

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove zgrade škole i školske dvorane Osnovne škole Hodošan iznosi 5.073.734,41 kn, dok je iznos prihvatljivih troškova projekta energetske obnove 4.982.940,66 kn.

Iz EU fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) prijavitelju su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.994.140,00 kn što predstavlja 60,09 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. 19.11.2018. godine do 19.11.2020. godine.

Kontakt osobe za više informacija o projektu:

Ravnatelj: Damir Kovačić

Broj telefona: +385 679 451

E-pošta: osh@os-hodosan.skole.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/