Javna nabava

 

 

 

Javni pozivi za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14.) u školskoj 2019./20. godini

 

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Pristigle ponude Zadovoljava/Ne zadovoljava Roditeljski sastanci
5. veljače do 17. veljače 2020. 20-32-02 Obrazac javnog poziva Dvorac Trakošćan, Cinestar Između 23.6 i 26.6. 2020. 21. veljače u 11.30 Trakostyan-tours d.o.o

Rudi-travel d.o.o

Zadovoljava

                Zadovoljava

 

26. veljače u 17,00 sati

5. veljače do 17. veljače 2020. 20-33-02 Obrazac javnog poziva Spilja Lokvarka, Fužine, zabavni i paintball park „Vrata“ Između 5.6. i 19.6. 2020. 21. veljače u 12.00 Trakostyan-tours d.o.o Zadovoljava 26. veljače u 17.30 sati
5. veljače do 17. veljače 2020. 20-031-02 Obrazac javnog poziva Vodice 24. lipnja - 27. lipnja 2020. 21. veljače u 11.45 Trakostyan-tours d.o.o

Rudi-travel d.o.o

Zadovoljava

Ne zadovoljava

26. veljače u 18,00 sati

 

 

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Ivan Barić, mag. prim. educ.