Kalendar rada

Godišnji kalendar rada šk. god. 2021./2022.

19.11. 2021.– nenastavni neradni dan (stručno usavršavanje učitelja), 27.5.2022.– nenastavni neradni dan(stručna ekskurzija učitelja),   1 dan za nepredviđene situacije