Adresa:             

Osnovna škola Hodošan

Hodošan, Braće Radića 2/A

Pošta: 40320 Donji Kraljevec  

Republika Hrvatska

 

MB: 3109003

OIB: 50739192406

Šifra u MZOS-u: 20-521-001

Telefon: ++385 40 / 679 - 451, tel/fax: 679 - 516


E-mail (uprava, ured, ravnatelj, službena adresa Škole):  osh@os-hodosan.skole.hr


 

Web stranica:     www.skola-hodosan.hr

 

Uprava Škole:

Ravnatelj:          Damir Kovačić,dipl.inf.

Tajnica:             Marija Ivković, nast.

Pedagog/inja:    Jelena Sobočan Tkalčec, prof.

Računovotkinja: Nadica Lepen

 

Satničar, voditelj smjene: Damir Kovačić, dipl.inf

 

Područna škola Palinovec:

Palinovec 224

Pošta: 40320 Donji Kraljevec

Telefon: ++385 40 / 673 - 022

 

Područna škola Sveti Juraj u Trnju:

Sveti Juraj u Trnju 52

Pošta: 40323 Prelog

Telefon: ++385 40 / 628 - 044