Popis djelatnika školske 2021./22. godine

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
 

Upravni, pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime Struka Školska sprema Rad koji obavlja
1. Damir Kovačić dipl. informatičar VSS ravnatelŠkole
2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Školečlanica Školskog odbora (novi saziv do 2021.)
3. Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica – pedagoginja  Škole – članica Školskog odbora (novi saziv do 2021., sec. administrator e-Dnevnika
4. Nadica Lepen ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Ana Balaban diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava – 1./2.j razred, razrednica,  voditeljica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave
2. Anastazija Anka Balent učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 3.h razred, razrednica. 
3. Katarina Barić učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 1.h razred Hodošan, razrednica,  MŠ Hodošan
4. Tanja Šimunić diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava – 3./4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica
5. Suzana Košak diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica), učiteljica mentorica VSS razredna nastava – 4.h razred, razrednica
6. Liljana Kralj učiteljica razredne nastave  (nast.) VŠS razredna nastava – 2.h razred razrednica
7. Sanja Rašan učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 1./2.p razred PŠ Palinovec,
8. Ljiljana Zelenić učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 3./4.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora (novi saziv do 2021.)

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Bojana Mihocek magistra prim.obraz. s poj, informatikom VSS Informatika 2.h,3.h,2.j,3.j,1./4.j,1./3.p,2.p,4.p
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 1.h  (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Sandra Balent diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Engleski jezik  , redoviti program 7.h , 5.a i 5.b  razred (nepuno radno vrijeme)- razrednica 7.h razreda
2. Adrea Ščapec diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Glazbena kultura 4.hjp i 5. – 8. razred, Školski zbor, Mali zbor,
3. Tomislav Horvat profesor fizičke kulture (prof.) VSS predmetna nastava – Tjelesno-zdravstvena kultura 5. – 8. razred, sportski učenički klub, Univerzalni sportski program 1.h, zaštita na radu, obuka neplivača
4. Denis Kirić diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj savjetnik

VSS Engleski jezik  redoviti program 6.a, 6.b, 8.h razred, rano učenje predmeta Engleski jezik  2.h, 3.h i 4.h  i u PŠ Palinovec: 1.-4.p; sec. administrator e-Dnevnika
5. Lidija Kovačić Faić diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS stručna suradnica – školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)
6. Karmenka Meglić diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica) VSS izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp i 7.h razred
7. Valerija Štampar  magistra religiozne pegagogije i katehetike  (mag. paed.relig.et catech.) VSS izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk – svi razredi 1. – 4. u školama Hodošan, PŠ Sveti Juraj u Trnju  i PŠ Palinovec te 5.a, 5.b, 7.h i 8.h razred

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Ivan Dominik magistar teologije (mag. theol) VSS izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk –  6.a i 6.b
2. Jasminka Horvat magistra edukacije informatike (mag. educ. inf.) VSS izborna nastava predmeta –  Informatika – 3.h,4.h,5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7., 8.h razred
3. Renata Balašković magistra prim.obrazovanja VSS Matematika – 5.h
3. Lea Krušelj magistra edukacije likovne kulture (mag. prim. art.) VSS predmetna nastava –  Likovna kultura 5. – 8. razred
# Martina Kuretić Sedlar profesorica geografije (prof.) VSS predmetna nastava – Geografija   5. – 8. razred – porodiljni dopust
4. Kristijan Ovčarić magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj savjetnik VSS predmetna nastava – Tehnička kultura    5. – 8. razred
5. Sandra Premuš – Lepen profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.) VSS predmetna nastava – Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 5.a i 5.b razred,  razrednica 5.a razreda,  voditeljica Stručnog vijeća učitelja predmeta Hrvatski jezik
6. Mirjana Štrok diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava –  Hrvatski jezik 6.a, 6.b, 7.h, 8.h razred, razrednica 8.h razreda
7. Željka Tot diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Matematika  5.a, 5.b, 8.h, 6.a i 6.b razred, razrednica 6.a razreda
8. Kristina Vrabec diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica). Učiteljica mentorica od 13. travnja 2017. VSS predmetna nastava – Priroda 5.h i 6.h, Biologija u 7h .i 8.h,   razrednica 6.b razreda, Sindikalna povjerenica, voditeljica Stručnog vijeća učitelja predmetne nastave,
9. Ksenija Vugrinec – Krumpić diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica) VSS izborna nastava predmeta Njemački jezik 5.a, 5.b, 6.a, 6.b i 8.h
10. Mihael Zelić Magistar edukacije fizike (mag.educ.psyhc) VSS predmetna nastava – Fizika 7.h, 8.h
   11. Ivana Strbad Magistra edukacije biologije i kemije VSS predmetna nastava Kemija 7.h i 8.h
12. Gordana Zvošec progesorica geologije i geografije VSS predmetna nastava – Geografija   5. – 8. razred

 

U našoj Školi zvanje učitelja savjetnika stekao je:

Kristijan Ovčarić, učitelj tehničke kulture

 

U našoj Školi zvanje mentora proteklih godina stekli su:

Katarina Barić, učiteljica razredne nastave, Denis Kirić, učitelj engleskoga jezika, Kristina Vrabec, učiteljica prirode i biologije,

Suzana Košak,  učiteljica razredne nastaveSanja Rašanučiteljica razredne nastave,

Ljiljana Zelenić, učiteljica razredne nastave i Anastazija Anka Balent, učiteljica razredne nastave

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br. Ime i prezime Struka Rad koji obavlja Razred
1. Albino Ribić Pomoćnik u razrednoj nastavi 4.j
2. Petra Štampar Magistra primarnog obrazovanja Pomoćnica u predmetnoj nastavi 8.h

Tehničko osoblje:

Redni broj Ime i prezime Struka Školska sprema Poslovi koje obavlja
1. Mirjana Belovari drvnotehnološki stručni radnik SSS spremačica u Hodošanu
2. Gordana Čonka kuharica SSS kuharica
3. Ines Horvat kuharica SSS kuharica  – spremačica u PŠ Palinovec
4. Ljubica Ilijaš radnica spremačica u Hodošanu
5. Marija Kolar radnica kuharica – spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju
6. Tomislav Sabol građevinski stolar SSS domar – ložač