Popis djelatnika školske 2022./23. godine

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
 

Upravni, pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime Struka Školska sprema Rad koji obavlja
1. Damir Kovačić dipl. informatičar VSS ravnatelŠkole
2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Školečlanica Školskog odbora (novi saziv do 2025.)
3. Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica – pedagoginja  Škole – članica Školskog odbora (novi saziv do 2025., sec. administrator e-Dnevnika
4. Nadica Lepen ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Ana Balaban diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava – 2./4.j razred, razrednica.
2. Anastazija Anka Balent učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 1.h razred, razrednica. 
3. Katarina Barić učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 3.h razred Hodošan, razrednica,  MŠ Hodošan
4. Tanja Šimunić diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava – 1./3.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica
5. Suzana Košak diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica), učiteljica mentorica VSS razredna nastava – 2.h razred, razrednica
6. Liljana Kralj učiteljica razredne nastave  (nast.) VŠS razredna nastava – 4.h razred, razrednica
7. Sanja Rašan učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica savjetnica VŠS razredna nastava – 2./4.p razred PŠ Palinovec,
8. Ljiljana Zelenić učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica VŠS razredna nastava – 1./3.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora 

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Bojana Mihocek magistra prim.obraz. s poj, informatikom VSS Informatika 1.h, 3.h,4.h,2.j,4.j,1./3.j,1./3.p,2.p,4.p
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 2.h, 3.h  (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Sandra Balent diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Engleski jezik  , redoviti program 7.a ,7.b, 5.a i 5.b  razred (nepuno radno vrijeme)- razrednica 5.a razreda
2. Adrea Ščapec diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Glazbena kultura 4.hjp i 5. – 8. razred, Školski zbor, razrednica 5.b
3. Tomislav Horvat profesor fizičke kulture (prof.) VSS predmetna nastava – Tjelesno-zdravstvena kultura 5. – 8. razred, zaštita na radu
4. Denis Kirić diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj savjetnik

VSS Engleski jezik  redoviti program 6.h, 8.a, 8.b razred, rano učenje predmeta Engleski jezik  1.h i 4.h  i u PŠ Palinovec: 1.-4.p; sec. administrator e-Dnevnika
5. Lidija Kovačić Faić diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS stručna suradnica – školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)
6. Karmenka Meglić diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica) VSS izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp i 6.h razred
7. Valerija Štampar  magistra religiozne pegagogije i katehetike  (mag. paed.relig.et catech.) VSS izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk – svi razredi 1. – 4. u školama Hodošan, PŠ Sveti Juraj u Trnju  i PŠ Palinovec te 5.a, 5.b, 8.a i 8.b razred

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja Struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Ivan Dominik magistar teologije (mag. theol) VSS izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk –  6.h, 7.a i 7.b
2. Jasminka Horvat magistra edukacije informatike (mag. educ. inf.), uciteljica mentorica VSS izborna nastava predmeta –  Informatika – 2.h,5.a, 5.b, 6.h, 7.a, 7.b, 8.a,8.b razred
3. Karla Mikec magistra prim.obrazovanja VSS Matematika – 5.a,5.b
# Lea Krušelj magistra edukacije likovne kulture (mag. prim. art.) VSS predmetna nastava –  Likovna kultura 5. – 8. razred, porodiljni
4. Martina Kuretić Sedlar profesorica geografije (prof.) VSS predmetna nastava – Geografija   5. – 8. razred 
5. Kristijan Ovčarić magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj savjetnik VSS predmetna nastava – Tehnička kultura    5. – 8. razred
6. Sandra Premuš – Lepen profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.) VSS predmetna nastava – Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 7.a  razred,  razrednica 7.a razreda
7. Mirjana Štrok diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava –  Hrvatski jezik 6.a, 6.b, 7.b, 8.a,8.b razred, razrednica 6.h razreda
8. Željka Tot diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava – Matematika  6.h, 7.a, 7.b, 8.a i 8.b razred, razrednica 8.a razreda
9. Kristina Vrabec diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica). Učiteljica savjetnica VSS predmetna nastava – Priroda 5.a i 5.b,6.h Biologija u 7a,7.b, 8.a, 8.b,   razrednica 8.b razreda, Sindikalna povjerenica
10. Ksenija Vugrinec – Krumpić diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica) VSS izborna nastava predmeta Njemački jezik 5.a, 5.b, 5.a, 5.b i 7.a,7.b, 8.a, 8.b
11. Mihael Zelić Magistar edukacije fizike (mag.educ.psyhc) VSS predmetna nastava – Fizika 7.a, 7.b 8.a i 8.b
12. Ivana Strbad Magistra edukacije biologije i kemije VSS predmetna nastava Kemija 7.a, 7.b 8.a i 8.b
13. Željka Podgorelec magistra hrvatskog jezika i književnosti VSS predmetna nastava – Hrvatski jezik   5.a i 5.b razred

 

U našoj Školi zvanje učitelja savjetnika stekli su:

Kristijan Ovčarić, učitelj tehničke kulture

Kristina Vrabec, učiteljica prirode i biologije

Denis Kirić, učitelj engleskog jezika

 

 

U našoj Školi zvanje mentora proteklih godina stekli su:

Katarina Barić, učiteljica razredne nastave, 

Suzana Košak,  učiteljica razredne nastaveSanja Rašanučiteljica razredne nastave,

Ljiljana Zelenić, učiteljica razredne nastave i Anastazija Anka Balent, učiteljica razredne nastave

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br. Ime i prezime Struka Rad koji obavlja Razred
1. Dijana Režek Pomoćnik u nastavi 6.h

Tehničko osoblje:

Redni broj Ime i prezime Struka Školska sprema Poslovi koje obavlja
1. Mirjana Belovari drvnotehnološki stručni radnik SSS spremačica u Hodošanu
2. Gordana Čonka kuharica SSS kuharica
3. Ines Horvat kuharica SSS kuharica  – spremačica u PŠ Palinovec
4. Snježana Kramar radnica spremačica u Hodošanu
5. Marija Kolar radnica kuharica – spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju
6. Tomislav Sabol građevinski stolar SSS domar – ložač