Postavljena ograda kod PŠ Palinovec

Novi ulaz u PŠ Palinovec
29. siječnja 2022.
Predavanje na temu sigurnijeg Interneta
8. veljače 2022.

Postavljena ograda kod PŠ Palinovec

U PŠ Palinovec završeni su radovi na ogradi uz županijsku cestu. Time smo osigurali da naši učenici budu zaštićeni od jakog prometa koji se odvija na toj cesti. Dužina ograde je 50 metara, a vrijednost radova je 11.700,00 kuna.