Školski odbor

Članovi Školskog odbora travanj 2021. – 2025. godine

od  22. travnja 2021. godine

Rbr. Ime i prezime Mjesto stanovanja Tijelo koje je izabralo Imenovan od strane
1. Manuela Šmit – Vuk Donji Hrašćan Župan Međimurske županije Osnivača
2. Marija Ivković Donji Pustakovec Zaposlenici OŠ Hodošan (Zbor) OŠ Hodošan
3. Ivan Markati Hodošan Župan Međimurske županije Osnivača
4. Jelena Sobočan Tkalčec Čakovec Učiteljsko vijeće OŠ Hodošan
5.  Dubravka Kovač Hodošan Vijeće roditelja OŠ Hodošan
6. Sandra Vlahek Hodošan Župan Međimurske županije Osnivača
7. Ljiljana Zelenić Palinovec Učiteljsko vijeće OŠ Hodošan
Predsjednik/ca ŠO je Ljiljana Zelenić, a zamjenik/ca Marija Ivković
Temeljem Statuta OŠ Hodošan Školski odbor bira se na vrijeme od 4 godine. 2 člana bira Učiteljsko vijeće, jednog člana Skup (Zbor) radnika, jednog člana Vijeće roditelja, a tri imenuje Osnivač – Međimurska županija

DOKUMENTI

Izvod iz zapisnika 14. sjednice ŠO (13.3.2023.)

Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Financijski plan 2023.  godinu i projekcija  za 2024. i 2025. godinu

Rebalans financijskog plana 2022.

Rebalans plana nabave 2022.

Plan nabave za 2023 godinu

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Kurikulum OŠ Hodošan za šk. god. 2022./23.

Izvod zapisnika 13. sjednice_ŠO(22-12-2022)

Izvod zapisnika 12. sjednice ŠO(10.11.2022)

Izvod zapisnika 11. sjednice ŠO(3.10.2022)

Izvod zapisnika 10. sjednice ŠO(8.9.2022)

Zapisnik 9.sjednice ŠO(26-4-2022)

Zapisnik 8.sjednice ŠO(31-3-2022)

Zapisnik 7. sjednice ŠO (22.12.2021)

Zapisnik 6. sjednice ŠO(3-12-2021)

Zapisnik 5. sjednice ŠO(5-11-2021)

Zapisnik 4. sjednice ŠO (4-11-2021)

Zapisnik 3. sjednice ŠO(6-10-2021)

Školski kurukulum za šk.god. 2021./22.

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2021./22.

Izvješće ravnatelja za šk.god 2020./21.

Poziv za 1. sjednicu ŠO (22.04.2021.)

Zapisnik 1. sjednice ŠO (22.04.2021.)

Zapisnik 2. sjednice ŠO (29.6.2021.)