Školski odbor

Članovi Školskog odbora travanj 2021. – 2025. godine

od  22. travnja 2021. godine

Rbr. Ime i prezime Mjesto stanovanja Tijelo koje je izabralo Imenovan od strane
1. Manuela Šmit – Vuk Donji Hrašćan Župan Međimurske županije Osnivača
2. Marija Ivković Donji Pustakovec Zaposlenici OŠ Hodošan (Zbor) OŠ Hodošan
3. Ivan Markati Hodošan Župan Međimurske županije Osnivača
4. Jelena Sobočan Tkalčec Čakovec Učiteljsko vijeće OŠ Hodošan
5.  Dubravka Kovač Hodošan Vijeće roditelja OŠ Hodošan
6. Sandra Vlahek Hodošan Župan Međimurske županije Osnivača
7. Ljiljana Zelenić Palinovec Učiteljsko vijeće OŠ Hodošan
Predsjednik/ca ŠO je Ljiljana Zelenić, a zamjenik/ca Marija Ivković
Temeljem Statuta OŠ Hodošan Školski odbor bira se na vrijeme od 4 godine. 2 člana bira Učiteljsko vijeće, jednog člana Skup (Zbor) radnika, jednog člana Vijeće roditelja, a tri imenuje Osnivač – Međimurska županija

DOKUMENTI

Izvod iz zapisnika 26. sjednice ŠO(8-5-2024)

Izvod iz zapisnika 25. sjednice ŠO(26-3-2024)

Izvještaj o izvršenju finacijskog plana (1-12.2023)

Obrazloženje uz godišnji izvještaj 2023

Izvod iz zapisnika 24. sjednice ŠO(26-2-2024)

Plan nabave za 2024 godinu

Izvod iz zapisnika 23 sjednice ŠO(11-1-2024)

Izvod iz zapisnika 22. sjednice ŠO(12-12-2023)

Izvod iz zapisnika 21. sjednice ŠO(23-11-2023)

Izvod iz zapisnika 20. sjednice ŠO(06-11-2023)

Godišnji plan i program za šk.god. 2023./24.

Školski kurikulum za šk.god. 2023./24.

Izvješće ravnatelja za šk.2022./23

Izvod iz zapisnika 19. sjednice ŠO(04-10-2023)

Izvod iz zapisnika 18. sjednice  ŠO (19–9-2023)

Izvod iz zapisnika 17. sjednice  ŠO (13-7-2023)

20230919_SO_ZAP-izvod 18-sjednica_19-9-2023

20231004_SO_ZAP-izvod-19-sjednica_04-10-2023

Pravilnik_o_radu_školske_knjižnice_OŠ Hodošan

Bilješke  uz financijske izvještaje 1-6. 2023

Referentna stranica

Obrasci financijskih izvjestaja_v_8.1.1

Izvod iz zapisnika 16. sjednice ŠO (30.06.2023.)

Izvod iz zapisnika 15. sjednice ŠO(31-3-2023)

Izvod iz zapisnika 14. sjednice ŠO (13.3.2023.)

Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Financijski plan 2023.  godinu i projekcija  za 2024. i 2025. godinu

Rebalans financijskog plana 2022.

Rebalans plana nabave 2022.

Plan nabave za 2023 godinu

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Kurikulum OŠ Hodošan za šk. god. 2022./23.

Izvod zapisnika 13. sjednice_ŠO(22-12-2022)

Izvod zapisnika 12. sjednice ŠO(10.11.2022)

Izvod zapisnika 11. sjednice ŠO(3.10.2022)

Izvod zapisnika 10. sjednice ŠO(8.9.2022)

Zapisnik 9.sjednice ŠO(26-4-2022)

Zapisnik 8.sjednice ŠO(31-3-2022)

Zapisnik 7. sjednice ŠO (22.12.2021)

Zapisnik 6. sjednice ŠO(3-12-2021)

Zapisnik 5. sjednice ŠO(5-11-2021)

Zapisnik 4. sjednice ŠO (4-11-2021)

Zapisnik 3. sjednice ŠO(6-10-2021)

Školski kurukulum za šk.god. 2021./22.

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2021./22.

Izvješće ravnatelja za šk.god 2020./21.

Poziv za 1. sjednicu ŠO (22.04.2021.)

Zapisnik 1. sjednice ŠO (22.04.2021.)

Zapisnik 2. sjednice ŠO (29.6.2021.)