MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2021./22. GODINE

MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2020./21. GODINE
Škola Razred Ukupno Od toga Pril. Indiv. prog. Učenika Napomene
učenika učenica prog. putnika /razrednik
1.h 11 5 4 Suzana Košak
2.h 16 11 3 Katarina Barić
3.h 10 4 5 Liljana Kralj
Matična škola Hodošan 4.h 17 10 5 Anastazija Anka Balent
5.h 25 14 2 12 Mirjana Štrok
6.a 12 6 1 1 7 Sandra Premuš-Lepen
6.b 12 8 2 5 Jasminka Horvat
7.a 17 11 1 9 Željka Tot
7.b 17 11 3 9 Kristina Vrabec
8.h 26 18 2 3 11 Sandra Balent
Ukupno: 163 98 6 9 70
PŠ Sveti 1.j 2 2 0 Tanja Šimunić, 1./4.j
Juraj u Trnju 2.j 3 2 1 Ana Balaban, 2./3.j
3.j 6 1 4 Ana Balaban, 2./3.j
4.j 7 4 1 Tanja Šimunić, 1./4.
Ukupno: 18 9 0 1 8
1.p 2 2 Sanja Rašan kom. 1./2.p
Palinovec 2.p 8 2 Ljiljana Zelenić , 2./4.p
3.p 9 5 Sanja Rašan kom 1./3.p
4.p 4 1 Ljiljana Zelenić kom 2./4.p
Ukupno: 23 10 5
Ukupno: 204 117 6 10 78

 

Učenica Hod. PŠ Juraj PŠ Palinovec
Razredna nastava 95 49 54 18 23
Predmetna nastava 109 68 109 0 0

 

Razredi i odjeli
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
15 27 25 28 25 24 34 26
2 2 2 2 1 2 2 1

Ravnatelj škole: Damir Kovačić, dipl.inf.
Tajnica: Marija Ivković, nast.
Pedagog/inja: Jelena Sobočan Tkalčec, prof.