Upisi u 1. srednje u 2021. godini

Upisi 8. razreda u 1. razred SREDNJE ŠKOLE 2021. godine

Važni datumi:

Opis postupaka Datum
• Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
• Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. – 1. 7. 2021.
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1. 7. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

U našoj školi ispis prijavnica odvijat će se 8.7.2021. u 16.30 sati.

7. 7. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9. 7. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.