Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske godine 2022./23. godine


Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Dubravka Kovač.

  Škola Razred Ime i prezime
1. Matična škola Hodošan 1.h Vlatko Vuk
2. 2.h Laura Bunc
3. 3.h Marijana Šmit-Krznar
4. 4.h Maja Rošanić
5. 5.a Maja Zrna Kuhanec
6. 5.b Mihaela Furdi
7. 6.h Ana Sabol
8. 7.a Sandra Kanižaj
9. 7.b Anamarija Furdi
10. 8.a Renata Zrna
11. 8.b Andreja Serc
11. PŠ Palinovec 1./3.p Tina Hanić-Purić
12. 2./4.p Mateja Ivoš
13. PŠ Sveti Juraj u Trnju 1./3.j Nikolina Bistrović
14. 2./4.j Silvija Čavlek

Dokumenti

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Kurikulum OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Školski kurukulum za šk.god. 2021./22.

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2021./22.

Izvješće ravnatelja za šk.god 2020./21