Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske godine 2023./24. godine


Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Dubravka Kovač. Predsjednica Vijeća roditelja je Maja Zrna Kuhanec. Zamjenica predsjednice je Ana Purić Vrtarić.

  Škola Razred Ime i prezime Mjesto stanovanja
1. Matična škola Hodošan 1.h Tatjana Janušić Hodošan
2. 2.h Ana Purić Vrtarić Hodošan
3. 3.h Slavica Hranjec Hodošan
4. 4.h Marijana Krznar Šmit

 

 

Hodošan
5. 5.a Matija Hranjec Hodošan
6. 5.b Mateja Ivoš Palinovec
7. 6.a Maja Zrna Kuhanec Hodošan
8. 6.b Mihaela Furdi Hodošan
9. 7.h Ivana Kerovec D. Hrašćan
10. 8.a Martina Tretnjak Hodošan
  8.b Anamarija Furdi Hodošan
11. PŠ Palinovec 1./3.p Nataša Horvat, 3.p Palinovec
12. 2./4.p Tina Hanić Purić Palinovec
13. PŠ Sveti Juraj u Trnju 1./3.j Danijela Dodlek Sv.Juraj u Trnju
14. 2./4.j Ivana Kramar Sv.Juraj u Trnju

Dokumenti

Godišnji plan i program za šk.god. 2023./24.

Školski kurikulum za šk.god. 2023./24.

Izvješće ravnatelja za šk.2022./23.

Pravilnik o radu školske knjižnice OŠ Hodošan

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Kurikulum OŠ Hodošan za šk.god. 2022./23.

Školski kurukulum za šk.god. 2021./22.

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2021./22.

Izvješće ravnatelja za šk.god 2020./21