Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske godine 2020./21. godine


Škola Razred Ime i prezime Mjesto stanovanja
1. Matična škola Hodošan 1.h Marijana Šmit-Krznar  Hodošan, Glavna 84
2. 2.h Maja Rošanić Donji Hrašćan 32 B
3. 3.h Andreja Vidović Donji Hrašćan 53
4. 4.h Dubravka Kovač B.Radića 5, Hodošan
5. 5.a Nataša Horvat Palinovec 90
6. 5.b Anamarija Furdi Hodošan, Vinogradska 22
7. 6.a Renata Zrna Hodošan, Školska 2
8. 6.b Marijana Vidović Hodošan, Uska 1
9. 7.h Krešimir Barić Donji Hrašćan 91
10. 8.h Katarina Kučko Hodošan, Braće Radića 15
11. PŠ Palinovec 1./2.p Danijel Miklaužić Palinovec 28
12. 3./4.p Biljana Srpak Palinovec 240
13. PŠ Sveti Juraj u Trnju 1./2.j Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju 1
14. 3./4.j Danijela Čavlek Sveti Juraj u Trnju 67

Predsjednica Vijeća roditelja je Renata Zrna. Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Dubravka Kovač.