Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske godine 2021./22. godine


  Škola Razred Ime i prezime Mjesto stanovanja
1. Matična škola Hodošan 1.h Laura Bunc Donji Hrašćan 145
2. 2.h Marijana Šmit-Krznar Hodošan, Glavna ulica 84
3. 3.h Maja Rošanić Donji Hrašćan 32b
4. 4.h Maja Zrna Kuhanec Hodošan, Čakovečka 10
5. 5.h Ljiljana Bukal Donji Hrašćan 130
6. 6.a Andreja Vidović Donji Hrašćan 53
7. 6.b Anamarija Furdi Hodošan, Vinogradska 22
8. 7.a Renata Zrna Hodošan, Školska 2
9. 7.b Marijana Vidović Hodošan, Uska 1
10. 8.h Krešimir Barić Donji Hrašćan 91
11. PŠ Palinovec 1./3.p Danijel Miklaužić Palinovec 28
12. 2./4.p Biljana Srpak Palinovec 240
13. PŠ Sveti Juraj u Trnju 1./4.j Gordana Kos Donji Pustakovec 40
14. 2./3.j Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju 1

Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Dubravka Kovač.

Dokumenti

Školski kurukulum za šk.god. 2021./22.

Godišnji plan i program rada OŠ Hodošan za šk.god. 2021./22.

Izvješće ravnatelja za šk.god 2020./21